Mobirise

İçerik Üretimi ve Servisi

İletişimin gücünü artıran etken, sürekliliğidir. Marka değeri yaratan unsurların başında; kurumsal mesajların sürekliliği ve doğru biçimlendirilmiş olması gelir. Bunun için kurumsal yayınların,
e-bültenlerin, basın bültenlerinin, web site ve sosyal medya sayfalarındaki içeriğin; ürün ve hizmetin hedef kitlesini çok iyi tanıyan iletişim profesyonellerince hazırlanması gerekir. DSYG iletişim uzmanları ve editörleri, en güçlü pazarlama iletişimi ekibinizdir. 
İçerik Üretimi ve Servisi Hizmetlerimiz:
        • Basın bülteni üretimi ve iletimi
        • E-Bülten hazırlık ve iletimi
        • Web sitelerine içerik üretimi
        • Sosyal medya sayfaları için içerik üretimi
        • Firma ve ürün tanıtım broşürleri metin hazırlığı
        • Sunum hazırlığı
        • Tanıtım videoları için içerik üretimi
        • Kurumsal yayın hazırlığı